آغاز مجدد کمیته تلاش استان اصفهان
آغاز مجدد کمیته تلاش استان اصفهان

رکوردگیری انتخابی تیم کمیته تلاش(استراگوس Hogam) استان اصفهان جهت شرکت در مسابقات کشوری سوادکوه استان مازندران با همکاری هئیت همگانی و خانواده بزرگ ورزشکاران استراگوس استان در دوبخش بانوان و آقایان به مدیریت جناب آقای صمصامی نماینده رسمی کمیته در استان اصفهان برگزار و نفرات برتر مشخص شدند .
مسابقات ماراتن گذر از طبیعت کمیته تلاش فدراسیون ورزشهای همگانی در نظر است از مورخه ۲۸ لغایت ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در جنگل های هیرکانی استان مازندران برگزار گردد .
۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ _ اصفهان

روابط عمومی کمیته تلاش فدراسیون ورزشهای همگانی
معرفی اعضاء هیات رئیسه سال 1402
معرفی اعضاء هیات رئیسه سال 1402
محمد طهماسبی
محمد طهماسبی
کارشناس خبره ورزش 
کارشناس حوزه رشته های ورزشی عبور از موانع
دکتر محمد حامی
دکتر محمد حامی
دکترا علوم ورزشی 
عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد ساری
دکتر وحید شجاعی
دکتر وحید شجاعی
دکترا علوم ورزشی 
عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد ساری 
روهام ابوطالبی
روهام ابوطالبی
کارشناس خبره ورزشی / معتمد فدراسیون همگانی
رئیس هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

حامیان ما